Chuẩn đầu ra đại học cao đẳng- ngành kế toán

  23/07/2016

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN

1. Hệ đại học

+ Kiến thức

- Có kiến thức có bản về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản  Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Sinh viên có đủ kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế-quản trị kinh doanh, kiến thức cơ sở ngành kế toán làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc ngành kế toán, phục vụ công tác lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án;

- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Kế toán, nắm vững các chính sách, chế độ kế toán, chế độ thuế và quản lý tài chính.

- Có kiến thức chuyên môn vững vàng, đủ khả năng phân tích, xử lý tình huống phát sinh trong thực tế.

+ Kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch làm việc và làm việc độc lập, phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Khả năng trình bày và phân tích vấn đề.

- Khả năng tham gia thẩm định hiệu quả tài chính về dự án đầu tư.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán hiện đại. Xây dựng được các mô hình và tổ chức hạch toán cho đơn vị.

- Có khả năng tư vấn giúp lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực kế toán; thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ 

+ Trình độ tin học, ngoại ngữ:

- Có khả năng tốt về sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng tốt các phần mềm kế toán máy hiện đại đạt trình độ B trở lên.

-  Có kỹ năng sử dụng Tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOIC từ 350 trở lên.

 + Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Bộ phận kế toán – tài chính – tài vụ tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng soạn thảo văn bản pháp lý về kế toán nói riêng và về kinh tế, quản lý nói chung;

- Các đơn vị có chức năng tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán thuộc các cơ quan Nhà nước, Bộ, ngành;

- Các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

2.Hệ Cao đẳng

+ Kiến thức

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế như và kiến thức cơ sở ngành kế toán. Như: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Quản trị học, Marketing căn bản,… và kiến thức cơ sở ngành kế toán như: Nguyên lý kế toán, Tài chính-tiền tệ, Tín dụng-ngân hàng, Thống kê thương mại,… làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành Kế toán như: Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, Chuẩn mực Kế toán, Chuẩn mực Kiểm toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

- Vững chắc kiến thức về kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiến thức về thuế

- Thực hiện chính xác, linh hoạt tất cả các tình huống trong quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức công tác kế toán của đơn vị.

- Thực hiện tốt các phần hành kế toán đặc biệt thực hiện tốt phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

+ Kỹ năng

- Có kỹ năng cơ bản của cán bộ kế toán và thuần thục các kỹ năng của chuyên ngành được đào tạo; có năng lực cơ bản  đáp ứng  những đòi hỏi từ các công việc thuộc ngành kế toán có.

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị trường hiện nay.

- Có khả năng ứng dụng Tin học văn phòng, ngoại ngữ vào công tác soạn thảo văn bản và chuyên môn.

+ Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Thực hiện những công việc chuyên môn về kế toán, trợ lý kiểm toán, tài chính, thuế… tại các doanh nghiệp như doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, khai thác,…. 

- Làm việc chuyên môn kế toán tại các tổ chức tài chính - tín dụng; các cơ quan quản lý nhà nước; các đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương. 

- Làm việc trong các phòng kế toán, phòng tài chính, phòng kinh doanh, phòng kiểm toán nội bộ,… ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác

 

Bình luận

Tin tức mới

Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline
  • 0989.642.159

Đăng ký
Ngày sinh *
Lượt truy cập
  • 1
  • 176
  • 372,088