Danh sách các trường công bố điểm chuẩn đại học 2016

  12/08/2016

Theo đó, Bộ quy định mức điểm sàn là 15 với tất cả các khối. Điểm sàn không nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên, khu vực. Điểm xét tuyển của các trường không được thấp hơn điểm sàn.

danh-sach-cac-truong-cong-bo-diem-chuan-dai-hoc-2016

Danh sách các trường công bố điểm chuẩn đại học cao đẳng năm 2016

Năm nay, trong Quy định tuyển sinh có một điểm mới, Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ bỏ điểm sàn ở bậc Cao đẳng. Thời gian xét tuyển đợt 1: Từ ngày 1 đến 12/8, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1 với tối đa 2 trường, mỗi trường không quá 2 ngành. Thời gian kết thúc xét tuyển đại học vào ngày 20/10 và đối với cao đẳng là ngày 15/11.

Các trường khu vc phía Bc công b đim chun đi hc 2016

STT Mã trường Tên trường Điểm chuẩn NV1
1 XDA Đại học Xây dựng Hà Nội Xem tại đây
2 DLX Đại học Lao động Xã hội Xem tại đây
3 DQK Đại học Kinh doanh và Công nghệ Xem tại đây
4 KTA Đại học Kiến trúc Hà Nội Xem tại đây
5 MDA Đại học Mỏ địa chất Xem tại đây
6 MHN Viện Đại học Mở Hà Nội Xem tại đây
7 LPH Đại học Luật Hà Nội Xem tại đây
8 SPH Đại học Sư phạm Hà Nội Xem tại đây
9 YHB Đại học Y Hà Nội Xem tại đây
10 KHA Đại học Kinh tế Quốc dân Xem tại đây
11 NTH Đại học Ngoại thương Xem tại đây
12 HBU Đại học Hòa Bình Xem tại đây
13 NHF Đại học Hà Nội Xem tại đây
14 GHA Đại học Giao thông Vận tải Xem tại đây
15 DDL Đại học Điện lực Xem tại đây
16 DDN Đại học Đại Nam Xem tại đây
17 DKH Đại học Dược Hà Nội Xem tại đây
18 VHD Đại học Công nghiệp Việt – Hung Xem tại đây
19 DCA Đại học Công nghiệp Hà Nội Xem tại đây
20 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Xem tại đây
21 LDA Đại học Công đoàn Xem tại đây
22 BKA Đại học Bách khoa Hà Nội Xem tại đây
23 DMT Đại học Tài nguyên và Môi trường Xem tại đây
24 MTC Đại học Mỹ thuật công nghiệp Xem tại đây

 

dainv

25 SKD Đại học Sân khấu Điện ảnh Xem tại đây
26 HPN Học viện Phụ nữ Việt Nam Xem tại đây
27 BKACAD Học viện Công nghệ thông tin Bách khoa Xem tại đây
28 HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam Xem tại đây
29 HQT Học viện Ngoại giao Xem tại đây
30 BVH Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Xem tại đây
31 YQH/DYH Học viện Quân Y Xem tại đây
32 CSH Học viện Cảnh sát nhân dân Xem tại đây
33 ANH Học viện An ninh nhân dân Xem tại đây
34 HYD Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Xem tại đây
35 NHH Học viện Ngân hàng Xem tại đây
36 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xem tại đây
37 HCB Học viện Chính sách và Phát triển Xem tại đây
38 HCN Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Xem tại đây
39 HVQ Học viện Quản lý Giáo dục Xem tại đây
40 HTN Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Xem thêm
41 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội Xem thêm
42 HHA Đại học Hàng hải Việt Nam Xem thêm
43 VUI Đại học Công nghiệp Việt Trì Xem thêm
44 THP Đại học Hải Phòng Xem thêm
45 QHI Đại học Công nghệ – ĐHQGHN Xem thêm

dainv

46 QHX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN Xem thêm

dainv

47 QHE Đại học Kinh tế – ĐHQGHN Xem thêm

dainv

48 QHF Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Xem thêm

dainv

49 QHL Khoa Luật – ĐHQGHN Xem thêm

dainv

50 QHS Đại học Giáo dục – ĐHQGHN Xem thêm

dainv

51 DLT Đại học Lao động xã hội (cơ sở Sơn Tây) Xem thêm
52 TDH Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội Xem thêm
53 GNT Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Xem thêm
54 C01 Đại học thủ đô Hà Nội Xem thêm
55 TLS Đại học Thủy lợi phía Nam Xem thêm
56 DDD Đại học Đông Đô Xem thêm
57 DPD Đại học Phương Đông Xem thêm
58 FPT Đại học FPT Xem thêm
59 DBH Đại học Quốc tế Bắc Hà Xem thêm
60 DTA Đại học Thành Tây Xem thêm
61 TDD Đại học Thành Đô Xem thêm
62 DCQ Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị Xem thêm
63 YDD Đại học Điều dưỡng Nam Định Xem thêm
64 DKT Đại học Hải Dương Xem thêm
65 HDT Đại học Hồng Đức Xem thêm
66 DNB Đại học Hoa Lư Xem thêm
67 DKY Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Xem thêm
68 TQU Đại học Tân Trào Xem thêm
69 TDB Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh Xem thêm
70 DVD Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Xem thêm
71 DVB Đại học Việt Bắc Xem thêm
72 YPB Đại học Y Dược Hải Phòng Xem thêm
73 YTB Đại học Y Dược Thái Bình Xem thêm
74 DCA Đại học Chu Văn An Xem thêm
75 DDA Đại học Công nghệ Đông Á Xem thêm
76 DHP Đại học Dân lập Hải Phòng Xem thêm
77 DTV Đại học Dân lập Lương Thế Vinh Xem thêm
78 UKB Đại học Kinh Bắc Xem thêm
79 DDB Đại học Thành Đông Xem thêm
80 DVP Đại học Trưng Vương Xem thêm
81 DCL Đại học Dân lập Cửu Long Xem thêm
82 DLH Đại học Dân lập Lạc Hồng Xem thêm
83 TTU Đại học Tân Tạo Xem thêm
84 VTT Đại học Võ Trường Toản Xem thêm
85 SKV Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh Xem thêm
86 YKV Đại học Y khoa Vinh Xem thêm
87 DHC Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Huế Xem thêm
88 DHD Khoa Du lịch – ĐH Huế Xem thêm
89 TLA Đại học Thủy Lợi Xem thêm
90 TMA Đại học Thương Mại Xem thêm
91 DTS Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên Xem thêm
92 DTF Khoa Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên  Xem thêm
93 DTZ Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên  Xem thêm
94 DVH Đại học Văn Hiến  Xem thêm
95 DBG Đại học Nông lâm Bắc Giang  Xem thêm
96 VGU Đại học Việt Đức  Xem thêm
97 DKS Đại học Kiểm sát Hà Nội  Xem thêm
98 FBU Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội  Xem thêm
99 DTQ Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên  Xem thêm
100 DTE Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên  Xem thêm
101 DTN Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên  Xem thêm
102 SKN Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định  Xem thêm
103 TTB Đại học Tây Bắc  Xem thêm
104 QHY Khoa Y Dược – ĐHQGHN Xem thêm
105 QHQ Khoa Quốc tế – ĐHQGHN Xem thêm
106 QHT Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN Xem thêm

Các trường khu vc phía Nam công b đim chun đi hc 2016

STT Mã trường Tên trường Điểm chuẩn NV1
1 NTS Đại học Ngoại thương TP. HCM Xem tại đây
2 SGD Đại học Sài Gòn Xem tại đây
3 SPS Đại học Sư phạm TP. HCM Xem tại đây
4 KSA Đại học Kinh tế TP.HCM Xem tại đây
5 DMS Đại học Tài chính – Marketing Xem tại đây
6 YDS Đại học Y Dược TP.HCM Xem tại đây
7 LPS Đại học Luật TP.HCM Xem tại đây
8 HUI Đại học Công nghiệp TP.HCM Xem tại đây
9 QSB Đại học Bách khoa TP.HCM Xem tại đây
10 DCT Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM Xem tại đây
11 ANS Đại học An ninh nhân dân TP.HCM Xem tại đây
12 DSG Đại học Công nghệ Sài Gòn Xem tại đây
13 QSC Đại học Công nghệ Thông tin  – ĐH Quốc gia TP.HCM Xem tại đây
14 GTS Đại học Giao thông vận tải TP.HCM Xem tại đây
15 CSS Đại học Cảnh sát nhân dân TP.HCM Xem tại đây
16 QST Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM Xem tại đây
17 QSK Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM Xem tại đây
18 DKC Đại học Công nghệ TP.HCM Xem tại đây
19 KSA Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM Xem tại đây
20 KTS Đại học Kiến trúc TP.HCM Xem tại đây
21 KMA Học viện Kỹ thuật mật mã Xem tại đây
22 HHK Học viện Hàng không Việt Nam Xem tại đây
23 NVS Nhạc viện TP.HCM Xem tại đây
24 SPD Đại học Đồng Tháp Xem tại đây
25 TSN Đại học Nha Trang Xem tại đây
26 DQU Đại học Quảng Nam Xem thêm
27 DKK Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Xem thêm
28 LNH Đại học Lâm nghiệp Xem thêm
29 TDS Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM Xem thêm
30 DHB Đại học Quốc tế Hồng Bàng Xem thêm
31 DHV Đại học Hùng Vương Xem thêm
32 DNT Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM Xem thêm
33 DBL Đại học Bạc Liêu Xem thêm
34 TKG Đại học Kiên Giang Xem thêm
35 TTG Đại học Tiền Giang Xem thêm
36 DBD Đại học Bình Dương Xem thêm
37 DCD Đại học Công nghệ Đồng Nai Xem thêm
38 DVT Đại học Trà Vinh Xem thêm
39 DHL Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Xem thêm
40 YTC Đại học Y tế công cộng Xem thêm
41 SKH Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Xem thêm
42 DTL Đại học Thăng Long Xem thêm
43 DTY Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên Xem thêm
44 DTK Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên Xem thêm
45 DTC Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông  – ĐH Thái Nguyên Xem thêm
46 NTU Đại học Nguyễn Trãi Xem thêm
47 DDM Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Xem thêm
48 HLU Đại học Hạ Long Xem thêm
49 DHV Đại học Hùng Vương Xem thêm
50 SDU Đại học Sao đỏ Xem thêm
51 SP2 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Xem thêm
52 DTB Đại học Thái Bình Xem thêm
53 DNV Đại học Nội vụ Xem thêm
54 DDT Đại học dân lập Duy Tân Xem thêm
55 DPQ Đại học Phạm Văn Đồng Xem thêm
56 MBS Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Xem thêm
57 DVL Đại học Văn Lang Xem thêm
58 SPD Đại học Đồng Tháp Xem thêm
59 DNU Đại học Đồng Nai Xem thêm
60 KCC Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ Xem thêm
61 LNS Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 2) Xem thêm
62 VLU Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Xem thêm
63 MTU Đại học Xât dựng Miền Tây Xem thêm
64 DMD Đại học Công nghệ Miền Đông Xem thêm
65 DLA Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Xem thêm
66 SHK Đại học Kinh tế – ĐH Huế Xem thêm
67 DHS Đại học Sư phạm – ĐH Huế Xem thêm
68 DHT Đại học Khoa học – ĐH Huế Xem thêm
69 DHA Đại học Luật – ĐH Huế Xem thêm
70 DDQ Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng Xem thêm
71 DDY Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng Xem thêm
72 DQN Đại học Quy Nhơn Xem thêm
73 KCN Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Xem thêm
74 DTH Đại học Hoa Sen Xem thêm
75 TAG Đại học An Giang Xem thêm
76 PVU Đại học Dầu khí Việt Nam Xem thêm
77 TDM Đại học Thủ Dầu Một Xem thêm
78 NLS Đại học Nông lâm TP. HCM  Xem thêm
79 NHS Đại học Ngân hàng TP. HCM  Xem thêm
80 SPK Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM  Xem thêm
81 TYS Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Xem thêm
82 NTT Đại học Nguyễn Tất Thành  Xem thêm
83 DHY Đại học Y Dược – ĐH Huế  Xem thêm
84 TCT Đại học Cần Thơ  Xem thêm
85 DTM Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP. HCM  Xem thêm

86

YQH/DYH Học viện Quân Y Xem thêm
87 NQH/DNH Học viện Khoa học Quân sự Xem thêm
88 HEH/HFH Học viện Hậu cần Xem thêm
89 HVA Học viện Âm nhạc Huế Xem thêm
90 HCS Học viện Hành chính quốc gia (phía Nam) Xem thêm
91 NHP Học viện Ngân hàng (phân viện Phú Yên) Xem thêm
92 DCG Đại học Công nghệ thông tin Gia Định Xem thêm
93 DNC Đại học Nam Cần Thơ Xem thêm
94 DQT Đại học Quang Trung Xem thêm
95 TBD Đại học Thái Bình Dương Xem thêm
96 DVX Đại học Công nghệ Vạn Xuân Xem thêm
97 DPT Đại học Phan Thiết Xem thêm
98 DPC Dại học Phan Châu Trinh Xem thêm
99 KTD Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Xem thêm
100 DYD Đại học Dân lập Yersin Đà Lạt Xem thêm
101 DPX Đại học Dân lập Phú Xuân Xem thêm
102 DAD Đại học Dân lập Đông Á Xem thêm
103 DCV Đại học Công nghiệp Vinh Xem thêm
104 BMTU Đại học Buông Ma Thuột Xem thêm
105 XDT Đại học Xây dựng Miền Trung Xem thêm
106 TTD Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng Xem thêm
107 TTN Đại học Tây Nguyên Xem thêm
108 YDN Đại học Y Dược Đà Nẵng Xem thêm
109 DDP Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Xem thêm
110 DDF Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng Xem thêm
111 DDK Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng Xem thêm
112 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Xem thêm
113 DHQ Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị Xem thêm
114 DHN Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế Xem thêm
115 DHF Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế Xem thêm
116 DHD Khoa Du lịch – ĐH Huế Xem thêm
117 DLS Đại học Lao động xã hội – cơ sở TP.HCM Xem thêm
118 MCA Đại học Công nghiệp Mỹ thuật Á châu Xem thêm
119 MTH Đại học Mỹ thuật Việt Nam Xem thêm

dainv

120 DDY Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng Xem thêm
121 LBH Trường Sĩ quan Lục quân 2 (ĐH Nguyễn Huệ) Xem thêm
122 LAH Trường Sĩ quan Lục quân 1 (ĐH Trần Quốc Tuấn) Xem thêm
123 YDS Đại học Y Dược TP HCM Xem thêm
124 TDL Đại học Đà Lạt Xem thêm
125 VPH/ZPH Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich (ĐH Trần Đại Nghĩa) Xem thêm
126 TTH//TCU Đại học Thông tin liên lạc Xem thêm
127 SNH/ZCH Trường Sĩ quan Công binh Xem thêm
128 SKN Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định Xem thêm
129 DBG Đại học Nông Lâm Bắc Giang Xem thêm

Nguồn: http://hoc.vtc.vn/

Bình luận

Tin tức mới

Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline
  • 0989.642.159

Đăng ký
Ngày sinh *
Lượt truy cập
  • 1
  • 173
  • 372,085