Hiển thị
  25/07/2016

KHOA CƠ ĐIỆN –TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Khoa Điện tiền thân là khoa Điện tử - tin học, Máy và thiết bị Hóa chất- Hóa dầu được thành lập năm 2001 trên cơ sở đổi tên khoa Máy và thiết bị Hóa chất –Hóa dầu

  25/07/2016

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

Chương trình đào tạo bao gồm kiến thức liên quan đến điện và điện tử như mạch và thiết bị điện - điện tử, ứng kỹ thuật máy tính, điện tử công suất và điện tử quang; các kỹ năng cơ bản cần thiết để thiết kế và thực hiện các đề án thực tế của ngành điện – đ

Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline
  • 0989.642.159

Đăng ký
Ngày sinh *
Lượt truy cập
  • 1
  • 67
  • 362,204