Hiển thị
  15/03/2017

Tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành Dược năm 2017

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội không ngừng phát triển các nguồn lực để trở thành trường cao đẳng đại diện cho khu vực Đông Bắc Bộ, với chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc gia và ngang tầm với các nước tiên tiên trong khu vực.

  25/07/2016

Xét tuyển Đại học ngành Dược Hệ chính quy năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy ngành Dược năm 2016 như sau:Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

  18/07/2016

Chuẩn đầu ra

Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc,bảo vệ sức khỏe nhân dân

  18/07/2016

Sứ mệnh và tầm nhìn

Khoa Dược – Đại học Thành Tây được đầu tư bởi Công ty Cổ phẩn Yersin Việt Nam, với mong muốn đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Dược. Tháng 01/2014, đã được Bộ Giáo Dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh đào tạo Dược sĩ đại học hệ

  18/07/2016

Đội ngũ giảng viên

Khoa Dược lấy việc đảm bảo chất lượng đào tạo làm mục tiêu phấn đấu lâu dài. Khoa có đội ngũ giảng viên nòng cốt giàu kinh nghiệm đến từ các trường đại học Y - Dược hàng đầu trong cả nước kết hợp với đội ngũ giảng viên trẻ giàu nhiệt huyết, là nhân tố qua

Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline
  • 0989.642.159

Đăng ký
Ngày sinh *
Lượt truy cập
  • 1
  • 302
  • 273,129