Ngành Quản lý đất đai

  25/07/2016

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CƠ HỘI TRONG TƯƠNG LAI

THÔNG TIN CHUNG

- Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140.

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

- Tên ngành trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Quản lý đất đai.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

    Ngành Quản Lý Đất Đai, có khả năng nghiên cứu, vận dụng các kiến thức cơ bản và chuyên ngành, các kỹ năng và sự phát triển của công nghệ thông tin, phân tích, nghiên cứu địa chính, quản lý và khai thác tài nguyên, quy hoạch và sử dụng đất một cách có hiệu quả nhất . Đào tạo kỹ sư Quản lý đất đai có phương pháp nghiên cứu khoa học; có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức chuyên môn sâu về các lĩnh vực: đo đạc, xây dựng bản đồ, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn mới, thẩm định và định giá đất, thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai, bất động sản, kiểm kê chỉnh lý biến động đất đai.

    Đào tạo kỹ sư quản lý đất đai có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, giao tiếp xã hội tốt, có khả năng quản lý, tổ chức sản xuất và chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành Quản lý đất đai. Sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được các vị trí công việc tại các cơ quan sự nghiệp nhà nước; các trường đại học, cao đẳng,  học viện và viện nghiên cứu; các cơ quan, tổ chức của chính phủ và phi chính phủ trong lĩnh vực Quản lý đất đai.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Sở TN&MT; Sở Xây dựng; Sở NN&PTNT; Sở KH&CN; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; TT Kỹ thuật TN&MT, TT phát triển quỹ đất; Chi cục Quản lý đất đai, UBND các cấp, các Viện, Trường, Cty tư vấn, thiết kế nhà đất, đô thị, xây dựng, Trung tâm thẩm định giá, Ngân hàng, Sàn giao dịch bất động sản.

- Có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành: cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật.

- Làm cán bộ công chức, viên chức hay cán bộ kỹ thuật tại các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực Quản lý đất đai như: Bộ/Sở Tài nguyên - Môi trường các tỉnh, Các Trung tâm kỹ thuật tài nguyên, Trung tâm phát triển quỹ đất, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng đăng ký, trung tâm phát triển quỹ đất các quận/huyện, Cán bộ Địa chính xã/phường.

- Chuyên viên cho các UBND các cấp; các Viện nghiên cứu như: Viện nghiên cứu Địa chính, Viện Tài nguyên - Môi trường, Viện Quy hoạch - Thiết kế, Cục đo đạc bản đồ, Cục Quản lý đất đai, Chi cục Quản lý đất đai các tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Làm cán bộ công chức, viên chức hay cán bộ kỹ thuật tại các Chi cục, Trung tâm hoặc Văn phòng như: Chi cục quản lý đất đai, Chi cục môi trường, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường; Trung tâm khai thác và kinh doanh bất động sản; các Khu Công nghiệp; Khu Kinh tế...

- Làm tư vấn cho các công ty như: Công ty đo đạc, Công ty môi giới và định giá bất động sản; các dự án liên quan đến đất đai và bất động sản, các đơn vị thẩm định giá (ngân hàng, công ty thẩm định giá…).

- Làm giảng viên hay nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Quản lý đất đai, Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Hiệp hội, trung tâm dạy nghề.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học ngành Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên, Khoa học đất, Phát triển nông thôn, Quản lý thị trường bất động sản và các ngành gần khác.

- Có khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

Bình luận

Tin tức mới

Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline
  • 0989.642.159

Đăng ký
Ngày sinh *
Lượt truy cập
  • 1
  • 155
  • 372,067