Hiển thị
  25/07/2016

Quản lý đất đai là gì? ngành quản lý đất đai thi khối nào và học những gì, làm gì

Rất nhiều câu hỏi về ngành quản lý đất đai thi khối nào? quản lý đất đai là gì và học những gì, làm gì. Mời các bạn tìm hiểu chung về ngành quản lý đất đai qua bài viết này

  25/07/2016

Xét tuyển Đại học Ngành quản lý đất đai năm 2017

- Năm 2017, trường Đại học Thành Đông tổ chức xét tuyển vào Đại học hệ chính quy với học sinh đã tốt nghiệp (THPT) theo 2 hình thức. Dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT (học kỳ 1 và học kỳ 2).

  25/07/2016

Đổi mới thể chế trong quản lý đất đai

Toàn bộ thể chế quản lý kinh tế, trong đó có quản lý đất đai, chúng ta vẫn giữ gần nguyên như trong thời kỳ kinh tế bao cấp, nhất là trong tư duy.

  25/07/2016

Lịch sử hình thành và phát triển ngành quản lý đất đai Việt nam

Ngành Quản lý đất đai Việt Nam tính từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 41 ngày 03 tháng 10 năm 1945 để kết thúc hoạt động của cơ quan quản lý đất đai thuộc Thực dân Pháp và mở đầu cho hoạt động quản lý đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng ho

  25/07/2016

Ngành Quản lý đất đai

THÔNG TIN CHUNG - Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140. - Danh hiệu khoa học: Kỹ sư. - Tên ngành trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Quản lý đất đai.

Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline
  • 0989.642.159

Đăng ký
Ngày sinh *
Lượt truy cập
  • 2
  • 80
  • 362,217